جراح پستان اصفهان | جهش ژنتیکی و خطر ابتلا به سرطان سینه

جهش ژنتیکی و خطر ابتلا به سرطان سینه

پاتوفیزیولوژی جهش ژنتیکی و بروز سرطان |   سرطان سینه مانند سایر سرطان ها در اثر تعامل بین یک عامل محیطی (خارجی) و حساسیت ژنتیکی ایجاد می شود. سلول های طبیعی به تعداد دفعات مورد نیاز تقسیم می شوند و سپس Read More

جراح پستان اصفهان |فاکتور های خطر بروز سرطان سینه

فاکتور های خطر بروز سرطان سینه

عواملی که خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهند ؟ فاکتور های خطر سرطان سینه  | مطالعات نشان داده اند که خطر بروز سرطان سینه در یک فرد شامل مجموعه ای از فاکتور های خطر سرطان سینه است. Read More