جراح پستان اصفهان | ماستکتومی پیشگیرانه

اهمیت جراحی ماستکتومی پیشگیرانه

ماستکتومی پیشگیرانه چیست ؟ ماستکتومی پیشگیرانه ، یکی از انواع جراحی ماستکتومی برای پیش‌گیری از سرطان سینه است. طبق آمار این نوع از جراحی تا ۹۰ درصد، خطر ابتلا به سرطان را کاهش داده به نحوی که به عنوان ماستکتومی Read More