نقش چاقی در سرطان سینه | جراح پستان اصفهان

نقش چاقی در سرطان سینه

نقش چاقی در سرطان سینه نقش چاقی در سرطان سینه:میا گودت مدیر استراتژیک پژوهش سرطان سینه و زنان در انجمن سرطان آمریکا می گوید این نشان می دهد که نه تنها خانم ها نباید وزن بالایی داشته باشند بلکه باید Read More