جراح پستان اصفهان | درمان سرطان سینه

روش های مدیریت سرطان سینه

مدیریت بیماری مدیریت سرطان سینه به عوامل مختلفی از جمله مرحله سرطان و سن بیمار بستگی دارد. افزایش قدرت به افراد مبتلا به سرطان سینه با پیش آگهی ضعیف و برای افرادی که در معرض خطر بالای عود سرطان پس Read More