جراح پستان

تخصص های لازم برای جراح پستان

تخصص جراحی پستان کار جراح پستان  و عمل جراحی پستان یکی از شیوه‌های درمانی  برای بیماری های مربوط به سینه است . در این روش معمولاً از برش برای برداشتن بخشی از بدن بافت عفونی یا سرطانی و یا کارگذاشتن Read More