جراح پستان اصفهان | بیوپسی سینه

بیوپسی پستان و آنچه باید بدانید :

بیوپسی سینه بیوپسی پستان یک معاینه تهاجمی است که در آن نمونه‌ای از بافت پستان برای بررسی دقیق‌تر گرفته می‌شود. نمونه‌برداری اغلب زمانی استفاده می‌شود که آزمایش‌های قبلی نشان دهد که ممکن است مشکلی در پستان وجود داشته باشد، مانند: Read More