جراح پستان اصفهان | ماستیت گرانولوماتوز

ماستیت گرانولوماتوز چیست ؟

ماستیت گرانولوماتوز (IGM) ماستیت گرانولوماتوز (IGM) یک بیماری التهابی بافت پستان است که در کشورهای غربی نادر بوده اما متاسفانه در کشور ما از شیوع بالاتری برخوردار است. بیماران اغلب با توده­ ی یک طرفه و یا حتی دو طرفه Read More