جراح پستان اصفهان | عوارض هورمون درمانی در سرطان سینه

عوارض هورمون درمانی در سرطان سینه

عوارض هورمون درمانی در سرطان سینه چیست؟ داروهای هورمون درمانی علاوه بر سلولهاي سرطاني بر ساير سلولهاي بدن نيز تأثير مي گذارند كه این موضوع باعث بروز عوارض هورمون درمانی دارویی میشود. البته باید در نظر داشت که این عوارض Read More