سلولیت پستان ، علت و تشخیص | جراح پستان اصفهان

سلولیت پستان ، علت و تشخیص

سلولیت پستان ، علت و تشخیص سلولیت پستان نوعی عفونت جدی باکتریایی است که بر پوست پستان تأثیر می‌گذارد. این شرایط ممکن است ناشی از پوست خشک باشد، اما بیشتر اوقات نتیجه عوارض ناشی از جراحی یا درمان‌های سرطان است. Read More