ماستیت سینه

چطور ماستیت سینه درمان می شود ؟

علل ایجاد ماستیت دلیل بیشتر ماستیت سینه ، باکتری استافیلوکوکوس اورئوس است. دومین دلیل شایع عفونت، باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه می‌باشد. اگر یکی از مجرا‌های شیر در سینه مادر شیرده مسدود شود شیر برگشت پیدا می‌کند و همین می‌تواند دلیلی برای Read More