علت درد پستان در مردان | جراح پستان اصفهان

علت درد پستان در مردان

علت درد پستان در مردان چیست؟ علت درد پستان در مردان می تواند شامل آسیب دیدگی یا بیماری های غیر سرطانی بافت پستان باشد. زن و مرد هر دو با بافت پستان و غدد شیری متولد می شوند. رشد غدد Read More