عوامل کارسینوم لوبولار | جراح پستان اصفهان

عوامل کارسینوم لوبولار

عوامل خطر عوامل کارسینوم لوبولار عوامل کارسینوم لوبولار:عواملی که ممکن است خطر ابتلا به کارسینوم لوبولار تهاجمی را افزایش دهند عبارتند از: زن بودن احتمال زیادی وجود دارد که زنان به سرطان پستان مبتلا شوند ، اما مردان نیز می Read More

کارسینوم لوبولار تهاجمی چیست؟ | جراح پستان اصفهان

کارسینوم لوبولار تهاجمی چیست؟

کارسینوم لوبولار تهاجمی کارسینوم لوبولار تهاجمی یا سرطان لوبولی مهاجم (Invasive lobular carcinoma) نوعی سرطان سینه است که در غدد تولید شیر (لوب یا لوبول ها) پستان شکل می گیرد. سرطان تهاجمی به این معنی است که سلول های سرطانی Read More