سرطان پستان التهابی | جراح پستان اصفهان

سرطان پستان التهابی

سرطان پستان التهابی تعریف سرطان التهابی پستان (IBC) سرطان التهابی پستان یک نوع کمیاب اما بسیار مهاجم سرطان پستان است که در آن سلول‌های سرطانی، عروق لنفاوی پوست پستان را مسدود می‌کنند. این نوعسرطان پستان «التهابی» نامیده می‌شود، از آن Read More