عدم تقارن سینه ها نشانه چیست؟ | جراح پستان اصفهان

عدم تقارن سینه ها نشانه چیست؟

عدم تقارن سینه ها نشانه چیست؟ داشتن سینه های نامتقارن، به ویژه در دوران رشد پستان در نوجوانی، بسیار معمول و شایع است. اما این عدم تقارن سینه ها در پایان زمان رشد کامل سینه ها برطرف می شود. با Read More