جراح پستان اصفهان |سیر درمان سرطان سینه

چشم انداز دوره درمان سرطان سینه

انتظارات از دوره درمان چشم انداز دوره درمان سرطان سینه معمولاً احتمال بقا یا بقای عاری از بیماری را نشان می دهد. این پیش‌بینی‌ها بر اساس تجربه با بیماران مبتلا به سرطان پستان با رتبه‌بندی مشابه است. چشم انداز درمان Read More

جراح پستان اصفهان |نشانه های سرطان سینه

نشانه های سرطان سینه و سندرم پاژه را بشناسید :

نشانه های بروز سرطان سینه سندرم پاژه | اولین علامت قابل مشاهده سرطان سینه، توده ای در بافت پستان است که با بافت طبیعی سینه متفاوت است. در 80 درصد موارد زمانی که خانمی وجود این توده را احساس می‌کند، Read More