کارسینوما داکتال چیست؟ | جراح پستان اصفهان

کارسینوما داکتال چیست؟

کارسینوما داکتال کارسینوما داکتال:سرطان سینه داکتال ، نوع متداول سرطان پستان میباشد که در سلول های منتهی به مجاری شیر که شیر مادر را به نوک پستان میرسانند ، شروع میشود .این نوع از سرطان ، حدود 80 درصد تمامی Read More