روش های تشخیص فیبروآدنوم

روش های تشخیص فیبروآدنوم چیست ؟ معاینه توسط پزشک: این معاینه شامل معاینه­ ی پستان و زیر­بغل است. در معاینه، مشخصات ظاهری توده و همچنین محل توده مشخص می­شود. گاهی برای حصول اطمینان بیشتر، پزشک لازم میداند از روش های Read More