بیماری فیبروکیستیک پستان

بیماری فیبروکیستیک پستان

بیماری فیبروکیستیک پستان این بیماری که در واقع حاصل تغییرات طبیعی پستان ها در پاسخ به هورمون هاست. موجب نگرانی بسیاری از بانوان بخصوص در سنین ۳۵ تا ۵۵ سالگی می شود. این تغییرات در ۱۰ درصد خانم ها دیده Read More