ویزیت غیرحضوری آنلاین جراح پستان

اطلاعیه امکان ویزیت غیرحضوری آنلاین دکتر رسول فاتحی فرد جراح پستان اصفهان

به منظور حفظ سلامتی بیماران پرخطر مانند موارد درگیر بدخیمی امکان مشاوره غیرحضوری آنلاین از طریق آدرس https://drfatehifard.ir/visit فراهم گردید.