فیبروآدنوم

فیبروآدنوم

فیبروآدنوم فیبروآدنوم شایع­ترین توده­ی غیر­سرطانی در پستان است. فیبروآدنوم یک توده­ی خوش­خیم پستان است و شانس سرطان پستان را بالاتر نمی­برد. سن شایع ایجاد فیبرو آدنوم در پستان زیر 30 سالگی است. اگرچه اکثر خانم­ها تنها یک توده­ی فیبرو­آدنوم دارند Read More

علایم‌ شایع‌ فیبروکیستیک‌

علایم‌ شایع‌ فیبروکیستیک‌

علایم‌ شایع‌ توده‌ها معمولاً در هر دو پستان‌ وجود دارند. ممکن‌ است‌ تنها یک‌ توده‌ وجود داشته‌ باشد، اما معمولاً چندین‌ توده‌ وجود دارد. وقتی‌ که‌ روی‌ این‌ توده‌ها با نوک‌ انگشتان‌ فشار آورده‌ می‌شود، بافت‌ آن‌ مقاومت‌ نشان‌ می‌دهد و Read More