جراح پستان اصفهان | پروتز پستان اصفهان | نشانه‌های آشکار و پنهان سرطان پستان

غربالگری مداوم سرطان پستان احتمال مرگ را کاهش می دهد| بهترین جراح پستان اصفهان

دکتر رسول فاتحی فرد دارای بورد تخصصی جراحی و فلوشیپ جراحی پستان عضو ارشد ( full member ) آکادمی جراحان اروپا دارای certification انجام اعمال جراحی sentinel lymph node biopsy) SLNB) ، رادیوتراپی حین عمل ( IORT (intro operative و radiation therapy برای اعمال جراحی پستان بورد تخصصی جراحی، فلوشیپ ادامه مطلب