ترمیم زخم جراحی پستان با کربوکسی تراپی | جراح پستان اصفهان

ترمیم زخم جراحی پستان با کربوکسی تراپی

کربوکسی تراپی؛ جهت ترمیم زخم جراحی پستان و رفع چسبندگی یکی از روش های جوانسازی پوست و ترمیم زخم جراحی پستان که امروزه طرفداران بسیاری پیدا کرده است کربوکسی تراپی است. این روش به دلیل کم هزینه بودن و کم تهاجمی Read More