جراح پستان اصفهان | ترشحات خونی پستان

ترشحات خونی پستان

ترشحات پستان چیست؟ ترشح از نوك پستان با وجود آنكه نسبتاً شايع و در اغلب موارد خوش خيم است، باعث ايجاد اضطراب و ترس از سرطان در بين خانم ها مي شود. در بيش از نيمي از زنان، با فشار Read More