جراح پستان اصفهان | آیا از عوارض غربالگری سرطان پستان می دانید

نشانه های روی پستان که نباید نادیده گرفته شود .

این نشانه ها را روی پستان جدی بگیرید! در این مقاله به نشانه های روی پستان می پردازیم که با جدی گرفتن انها می توان از سرطان سینه پیشگیری کرد و یا بیماری را در مراحل اولیه کنترل کنیم . Read More