سرطان سینه

تاثیر آسپرین در کاهش ابتلا به سرطان سینه

مصرف روزانه آسپرین و کاهش ابتلا به سرطان سینه دیابت می تواند خطر بروز سرطان سینه را در بانوان افزایش دهد یافته های تازه نشان می دهند مصرف طولانی مدت دوز اندک آسپرین خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش می Read More