درمان بیماری پاژه پستان | جراح پستان اصفهان

روش های پیشگیری و درمان بیماری پاژه پستان

درمان بیماری پاژه پستان اگر شما به بیماری پاژه پستان دچار باشید احتمالا به جراحی نیاز خواهید داشت. نوع جراحی به منظور درمان بیماری پاژه پستان بستگی به شرایط پوست اطراف نوک سینه و میزان پیشرفته بودن سرطان دارد. دکتر Read More