اندازه سینه در زنان

اندازه پستان اندازه سینه در زنان متفاوت است و با توجه به دوره فعالیت باروری در همان زن، سینه در دوران بلوغ رشد می کند. و در دوران بارداری و شیردهی رشد می کند. همچنین اندازه آن حتی در طول Read More