درمان سرطان پستان التهابی | جراح پستان اصفهان

سرطان در ایران ۱۰ سال زودتر اتفاق می‌افتد/لزوم توجه به غربالگری‌ها

دکتر رسول فاتحی فرد متخصص جراحی پستان با تاکید بر لزوم پیگیری غربالگری‌ها، گفت: مطابق آمار کتاب‌ها انتظار داریم در ۵۰ و ۶۰ سالگی شیوع سرطان سینه بین زنان داشته باشیم، اما در کشور به نظر می‌رسد سن شیوع پنج تا سال ۱۰ کمتر از ۵۰ سال باشد.